דירוגי ידיים בפוקר

סוגי הידיים האפשריים בפוקר ודירוגם (מהחזק ביותר לחלש ביותר):

1. רצף מלכותי – Royal flush
A, K, Q, J, 10, all the same suit.

A K Q J T

2. רצף-צבע – Straight flush
Five cards in a sequence, all in the same suit.

8 7 6 5 4
3. רביעייה – Four of a kind
All four cards of the same rank.

J J J J 7

4. בית מלא – Full house
Three of a kind with a pair.

T T T 9 9

5. צבע – Flush
Any five cards of the same suit, but not in a sequence.

4 J 8 2 9

6. רצף – Straight
Five cards in a sequence, but not of the same suit.

9 8 7 6 5

7. שלישייה – Three of a kind
Three cards of the same rank.

7 7 7 K 3

8. שני זוגות – Two pair
Two different pairs.

4 4 3 3 Q

9. זוג – Pair
Two cards of the same rank.

A A 8 4 7

10. קלף גבוה – High Card
When you haven't made any of the hands above, the highest card plays.
In the example below, the jack plays as the highest card.

3 J 8 4 2

והנה זה שוב בסדר הפוך:

הצג הכל